Triathlonvereniging Krimpenerwaard

PRIVACY VERKLARING


Dit is de privacyverklaring van Triathlon Vereniging Krimpenerwaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40465910, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: voorzitter@tvkrimpenerwaard.nl

Hieronder proberen wij  eenvoudig uit te leggen  met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Inschrijving

Om lid te worden van de vereniging gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om een overeenkomst te maken. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt zullen uw gegevens zo snel mogelijk, maar zeker binnen 2 maanden verwijderd worden. De gegevens staan opgeslagen in Google Drive waarvan de vereniging eigenaar is. Alle bestuursleden zijn als beheerder toegevoegd voor inzage en bewerking. 

Administratie

Voor de administratie van de vereniging gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Deze gegevens bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst en 2 jaar daarna. Voor de financiële administratie 7 jaar. De penningmeester is verantwoordelijk voor de  administratie van de vereniging.

Kleding

De volgende gegevens worden gebruikt om (sponsor)kleding aan te kopen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat 
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Deze gegevens bewaren wij voor 7 jaar. Uw naam en email wordt gedeeld met de kledingproducent, hier hebben wij een verwerkersovereenkomst mee.

Digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en trainingen

Voor het versturen van deze berichten gebruiken wij uw e-mailadres. Uw e-mailadres is opgeslagen op de webserver van de vereniging en staat achter inloggegevens waar alleen bestuursleden kunnen inloggen.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst.

NTB (Nederlandse Triathlon Bond)

Bij inschrijving worden de volgende gegevens gedeeld met de NTB:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telfoonnummer

Uw gegevens van de NTB kunt u zelf beheren door in te loggen op https://mijn.triathlonbond.nl
De vereniging is dan ook niet verantwoordelijk voor deze gegevens.

WhatsApp

De vereniging maakt gebruik van WhatsApp groepen voor trainingen en informatie. Uw telefoonnummer zal aan deze groep toegevoegd worden. Indien u dit niet wil kunt u dit altijd aangeven of u zelf verwijderen uit de groep.

Grote club actie 

Als lid van de vereniging doet u automatisch mee aan de Grote Club Actie. Uw e-mailadres zal door de vereniging verstrekt worden aan de Grote Club Actie. De loten worden via uw e-mailadres toegezonden. 

Cookies op www.tvkrimpenerwaard.nl

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.
Alleen in gevallen waarin de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging zal alle mogelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. De privacyverklaring is altijd op te vragen bij het bestuur van de vereniging. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Vrijblijvend één maand meetrainen!

Is triathlon wat voor jou? Kom vrijblijvend één maand meetrainen!

Meer info
 

TVK Clubcompetitie 2024

Voor alle leden van TVK.
Alle datums van de clubcompetitie 2024

Meer info
 

Nederlandse Triathlon Bond